Sistem inovativ de aerare a solului

Solul şi rădăcinile

În solurile tasate, compacte există cu 25% mai puţin oxigen, decât ar fi optim. Acest lucru împiedică creşterea rădăcinilor şi absorbţia substanţelor nutritive de către plante. Compoziţia solului: părţi solide (aprox. 50%) şi spaţiul poros dintre acestea (umplut cu aer şi apă, procentul optim fiind de 25:25%). Proporţia acestora este vitală pentru rădăcina plantelor şi organismele din sol.

Cerinţele rădăcinii faţă de mediu - Funcţionarea corespunzătoare, aerobă a rădăcinii necesită un sol cu structură şi porozitate adecvată. Premisa pentru un sol cu structură bună este să fie un sol cu organisme active, bogat în substanţe nutritive. După sădirea plantelor de regulă se uită de structura, afânarea solului. Ogărârea, multiplele lucrări mecanizate strică şi mai mult situaţia. (Afânarea mecanică a subsolului nu prea se practică, neavând mijloacele corespunzătoare)

 

 

Dezvoltarea rădăcinii 

În sol afânat (fig. din stânga) și în sol tasat (fig. din dreapta) În sol afânat primesc nutrienţi şi de jos, creşterea fiind mai bună În sol tasat se dezvoltă la suprafaţă, mai puţine substanţe nutritive.

 

Cum ajută afânarea solului cu aer comprimat?

Aerul injectat la presiune ridicată afânează solul în mod difuz, desfundă cu siguranţă canalele dintre spaţiile poroase. Aerul introdus pune capăt stării anaerobe (reductive), îmbunătăţeşte respiraţia rădăcinilor, activitatea microbiană, oxidând ionii nocivi, reductivi – este un proces foarte rapid. Din cauza tendinţei de reaşezare a solului tratamentul se va repeta periodic, în funcţie de condiţiile locale, necesitatea acestei repetări se poate decide prin examinarea solului, plantelor, rădăcinilor şi pe baza aspectului vegetaţiei.

Ce se întâmplă la aerisire?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ce se mai foloseşte?

Pentru ameliorarea solului şi introducerea de substanţe nutritive!

Pentru dezinfectarea solului, împotriva dăunătorilor şi agenţilor patogeni.

Pentru popularea cu microbi folositori.

Efecte scontate

Previne uscarea copacilor Previne apele de infiltraţie Facilitează o înmugurire vertiginoasă primăvara Îmbunătăţeşte starea generală a plantelor Măreşte rezistenţa la stres, la frig şi imunitatea plantelor Ameliorează starea şi activitatea solului.

Domenii de utilizare:

  • vii şi livezi
  • arbuști fructiferi
  • pepiniere
  • spaţii verzi
  • parcuri
  • păşuni
  • gazon
  • tratamentul la rădăcină a copacilor din mediul urban
  • păduri
  • zone cu apă de infiltraţie