Înființare plantație

Un rol deosebit de important în reușita unei plantații de nuc, o are atât proiectarea plantației cât și execuția lucrărilor de pregătire a terenului și plantarea materialului săditor.
Nucifere Regia vă oferă toate etapele de înființare:
– Întocmirea proiectului tehnic de înființare
– Întocmirea schemei de plantare
– Pregătirea terenului: defrișarea arborilor, curățirea resturilor vegetale, nivelarea terenului, pichetarea terenului, efectuarea gropilor pentru plantare
– Plantarea propiu-zisă a materialului săditor
– Împrejmuirea plantației
În vederea întocmirii unui deviz este necesară o vizită la teren pentru stabilirea lucrărilor ce vor fi efectuate precum și a costurilor acestora.
Potrivit legislației naționale, plantațiile pomicole cu suprafața peste 0,5 ha se înființează în baza autorizației de plantare eliberată de direcțiile pentru agricultură județene iar plantațiile pomicole mai mari de 2 ha se vor înființa în baza unui proiect tehnic avizat de ICDP Mărăcineni sau stațiunile pomicole zonale.