Literatură tehnică de specialitate

 • ACHIM GH., BOTU M. 1996. Selecții de perspectivă la nuc (Juglans regia) din zona Vâlcea. Lucrările Științifice ale I.C.P.P. 18: 142-153;
 • ACHIM GH., 2000. Comportarea unor soiuri și elite de nuc la altoire în Zona Vâlcea. Sesiunea Anuala de Referate și Comunicări Științifice a I.C.P.P., Pitești, Septembrie 2000, (poster);
 • BARASCU ADRIANA, PREDA SILVIA, BOTU M., B. NEACȘU, 1998. Rezultate preliminare privind înmulțirea nucului “in vitro“. Buletin Științific I.C.P.P., 59;
 • BOTU M., Nut crop situation in Romania. FAO-CIHEAM Nucis Newsletter, 7: 23-24;
 • BRANIȘTE N., DRAGOI D., 1999. Ghidul Pomicultorului, Editura Paralela 45, Pitești: 8-17, 89-94;
 • BRANIȘTE N., Pomicultura în România. Revista Hortinform 8: 36-38;
 • COCIU V., 1957. Nucul., Editura Agro-Silvica de Stat, București;
 • COCIU V., VASILESCU V., PARNIA P., GODEANU I., ONEA I., Cultura nucului, Editura Ceres, București;
 • DEACONU I.-GH., ANA-RODICA MANUGHEVICI, 1986. Noi biotipuri de nuc selecționate în centrele de cultura. Lucrările Științifice ale I.C.P.P. 11: 85-90;
 • DEACONU I. GH. 1996. Comportarea unor elite de perspectiva și soiuri de nuc, în condițiile Zonei Geoagiu. Buletin Științific I.C.P.P., 51;
 • DEACONU I.-Gh., 1999. Contribuții la ameliorarea genetica a nucului., Teza de Doctorat, A.S.A.S. Gheorge Ionescu -Sisesti, București;
 • DEACONU I.-Gh., 2000. Elite de nuc obținute la S.C.P.P. Geoagiu în scopul îmbunătățirii sortimentului de nuc. Sesiunea Anuala de Referate și Comunicări Științifice a I.C.P.P., Pitești, Septembrie 2000, (poster);
 • DUMITRESCU FLOAREA, BOTU M., 2000. Comportarea unor genotipuri de nuc la atacul principalilor agenți patogeni în Zona Vâlcea. Lucrările Științifice ale I.C.P.P., 20, 2001;
 • HOZA D., STANDARDI A., STANICA FL. TUDOR A. Date preliminare privind cultura “in vitro” a nucului (Juglans regia) Lucrări Științifice Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara, București, Seria B., vol XXXV: 51-55;
 • MARIN FL.-Cr. 1999. Variația principalelor caractere ale fructelor unor genotipuri de nuc din fondul de germoplasma al I.C.P.P. Pitești-Mărăcineni. Lucrări Științifice I.C.P.P., 20, 2001;
 • MANUGHEVICI ANA-RODICA Cercetări privind arealul de cultura a nucului în județul Hunedoara. Lucrările Științifice ale I.C.P.P., 12: 99-109;
 • OPREA N., Romania -Țara nucului carpatian. Originea nucului comun (Juglans regia). Revista Hortinform, 3: 24;
 • PARNIA P., GUSITA ST., ONEA I., 1982. Stadiul actual al altoirii nucului în România. Lucrările Științifice ale I.C.P.P., 7: 173-183;
 • PARNIA P., MLADIN GH., DUTU I., WAGNER ST., 1992. Producerea pastrarea si valorificarea materialului saditor pomicol si dendrologic., Cap. VII. Particularitatile producerii si cresterii materialului saditor la diferite specii., nucul, alunul si castanul.: 174-178;
 • PARNIA P., VASILESCU V., DEACONU I. Gh., și colab., 1997. Cercetări și realizări în ameliorarea genetica a nuciferelor din Romania., Braniște N., Duþu I., 1997. Institutul de Cercetare și Producție pentru Pomicultura Pitești-Mărăcineni-30 de ani de activitate (1967-1997), Pitești-Mărăcineni: 147-158;
 • PARNIA P., DUTU I., ROMAN I., STEFAN D., 1997. Ameliorarea genetică a portaltoilor pentru nuc și castan comestibil., Braniște N., Dutu I., 1997. Institutul de Cercetare și Producție pentru Pomicultura Pitești-Mărăcineni-30 de ani de activitate (1967-1997), Pitești-Mărăcineni: 167-170;
 • PETRE L., ROMINGER E., Soiuri noi de nuc obținute la Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Iași. Lucrările Științifice ale I.C.P.P.,18: 166-170;
 • PETRE L., ROMINGER E., 2000. Soiuri de nuc create la Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicola Iași. Revista Hortinform, 3: 25-26, 35;
 • POPESCU M., MILITIU I., CIREASA V., GODEANU I., DROBOTA G., CEPOIU N.; 1982. Pomicultura generală și specială., Editura Didactică și Pedagogică, București., Cap. 30. Godeanu I., Cultura nucului.: 404-418;
 • RADUTA P., Identificarea unor populații de nuc rezistente la ger și înghețuri târzii, în vedera ameliorării sortimentului actual din zona de vest a tarii., Teza de doctorat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București;
 • STEFAN N., 2000. Situația culturii nuciferelor în principalele tari producătoare din lume. Revista Hortinform, 4: 48-50;
 • TETILEANU C., Contribuții la stabilirea celor mai adecvate și eficiente sisteme de întreținere și lucrare a solului în livezile tinere de nuc. Buletin Științific I.C.P.P., 51;
 • VASILESCU V., 1981. Identificarea unor biotipuri valoroase de nuc. Revista Horticultura, 2;
 • VASILESCU V., 1988. Sortimentul de nuc din Romania. Revista Horticultura, 9;
 • VASILESCU V., 1992. Noi biotipuri de nuc identificate în zona Subcarpaților Meridionali. Horticultura, 4;
 • VASILESCU V. TOMESCU I., 1993. Tehnologia culturii nucului în România, Târgu Jiu, 1993;
 • VASILESCU V. TOMESCU I., Catalogul resurselor genetice din pomicultura, existente în colecțiile din România, Pitești, 2000: 55-56 (uz intern);
 • VASILESCU V. TOMESCU I., Fondul de germoplasma la speciile pomicole de arbuști fructiferi și căpșun, existente în Romania., Pitești 1993: 140-143 (uz intern);
 • VASILESCU V. TOMESCU I., Lista oficiala a soiurilor și hibrizilor de plante de cultură din România. 1975, 1979, 1984, 1985, 1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000;
 • VASILESCU V. TOMESCU I., Soiuri de nuc omologate în România în perioada 1967-1999. Soiuri și portaltoi de pomi,arbuști fructiferi și căpșun create în perioada 1967-1999., Pitești, 2000: 15-16;
 • VASILESCU V. TOMESCU I., Pomologia R.P.R. vol. 6.,Nucul-Alunul-Migdalul-Castanul comestibil., Editura Academiei, București, 1967 Nucul: 9-299.